Logotyp
Visa sökformulär

Inbjudan till dig som vill ordna sommarlovsaktiviteter 2017

Är du en aktör inom eller utom Västerås stad, och intresserad av att genomföra extra satsningar på sommaraktiviteter för barn och ungdomar sommaren 2017? Då är du välkommen på ett informationsmöte den 25 januari.

Det statliga sommarlovsstödet ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Västerås ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Välkommen till information och utbildning om ansökningsprocess och genomförande.

Tid: Onsdag den 25 januari, kl 16:00-18:00
Plats: meddelas vid anmälan
Anmälan: till per-inge.hellman@vasteras.se senast onsdag den 11 januari

På mötet kommer vi att informera om:
- Utfall och lärdomar 2016 (Västerås Stad och MUCF)
- Ansökningsprocessen
- Urval och beslut
- Tidsplan
- Information om ansökningsmodellen och utbildning

Fokus för utbildningen är att skapa en förståelse för resultat, effekter och hur insatserna ska följas upp och utvärderas. Vi ger tips om hur ni ska tänka i arbetet med att formulera tydliga och mätbara mål, vilket är en förutsättning för att det ska kunna skapas en effektiv ledning, styrning och uppföljning av de olika projekten. De aktörer som får sina ansökningar beviljade kommer att få stöd i arbetet från ansökning till planering, genomförande och utvärdering.

Nyhetsbild

Publicerad 2016-12-23 10.37

Senast ändrad 2017-01-25 11.51