Logotyp
Visa sökformulär

Snöröjning och cykelfrågor sköts bra, tycker västeråsarna

Västeråsarna är nöjda med snöröjningen och hur cykelfrågorna sköts. Det visar Västerås stads årliga undersökning Fråga Västerås.

Jämfört med förra året har andelen som är nöjda med situationen för cyklister ökat från 70 till 72 procent. Nöjdheten bland fotgängare har ökat från 77 till 83 procent.

Frågan ”Hur nöjd är du med underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i Västerås?” har också fått en ökad nöjdhet, 70 procent jämfört med 65 procent 2015.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar har nöjdheten ökat även här. 66 procent är positiva jämfört med 59 procent 2015.

På frågan ”Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning av de stora gatorna/vägarna i Västerås sköttes den senaste vintern?” svarade 80 procent att de är nöjda. Motsvarande siffra 2015 var 73 procent.

Frågan ”Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning av gatan/vägen där du bor sköttes den senaste vintern?”fick 66 procent positiva svar. 2015 var andelen nöjda 56 procent. 

I undersökningen tillfrågades 1000 personer i Västerås om hur nöjda de är med olika kommunala verksamheter. Undersökningen genomfördes i oktober-november.

Snöröjningsfordon på bostadsgata

Publicerad 2016-12-30 15.05

Senast ändrad 2016-12-30 15.06