Logotyp
Visa sökformulär

Nu har vi tagit bort den sjunkna båten i Kraftverkshamnen.

Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, har nu lyft den sjunkna båten i Kraftverkshamnen. Uppdraget att lyfta båten utfördes av Västerås Stad, förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad, som anlitat Svensk marinteknik för att få upp och lyfta den.

Varför har det tagit tid att flytta båten?

Båten har legat på botten sedan 2015. Anledningen till att det har tagit 2 år att få upp den är bland annat att det har tagit tid att säkerställa vem som är rätt ägare till båten. När ägaren fastställdes har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen enligt Miljöbalken gett ett föreläggande om att ägaren ska flytta på båten inom en viss tidsram. När den tidsramen gick ut så hade båten inte flyttats och då började processen med att ta upp båten.

Så här har processen gått till

Ärendet startade den 22 juni 2015 och den 25 juni skickade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett brev till ägaren att ta upp båten senast den 9 juli. Då inte detta skedde tog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslut om föreläggande. Beslutet skickat ut i juli men kunde delges av polisen först i oktober 2016. Ägaren fick två månader på sig att bärga båten men efter den tiden låg båten kvar. Nästa steg var att miljö- och konsumentnämnden den 18 april 2016 tog beslut om vite på 200 000 kr att ägaren skulle bärga båten. Det tog fram till 19 augusti innan polisen lyckades delge beslutet och efter tidsfristen på två månader var båten fortfarande kvar. Efter det togs beslut i miljö- och konsumentnämnden den 25 oktober 2016 om att begära utdömande av vite hos mark- och miljödomstolen.

Båt som lyfts upp ur vattnet med hjälp av en lyftkran.

Foto: Karin Spets

Kontakt

Kontakta oss

Karin Spets

Friluftsstrateg

Ansvarar för frågor som rör Västerås friluftsliv

021- 39 13 17

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Publicerad 2017-01-09 08.09

Senast ändrad 2017-01-09 08.36