Logotyp
Visa sökformulär

Gymnasie- och kunskapslyftsministern besöker Västerås Yrkeshögskola

Den 10 februari besöker Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), Västerås Yrkeshögskola tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson.

Besöket sker i Västerås Yrkeshögskolas nya lokaler på Hydrovägen 3, Finnslätten i Västerås. Ministern kommer att få information om Västerås Yrkeshögskola i allmänhet och om elkraftsutbildningen i synnerhet samt få tillfälle att träffa studerande och ledningsgrupp för utbildningarna. Enhetschef Ellinor Johansson, ledningsgrupper för de berörda utbildningarna och studerande medverkar vid besöket.

Information om Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar som leder till högaktuell yrkeskompetens och affärsmässiga förmågor som arbetsgivare efterfrågar för att möta framtidens utmaningar. Utbildningsformen är behovsstyrd och utbildningarna bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från berörda branscher. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden förläggs ute på ett företag inom aktuellt område. Det ger de studerande möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Ett givande samarbete mellan arbetsgivare och studerande som ofta leder till lyckade rekryteringar efter avslutad utbildning. Så många som 9 av 10 studerande går ut i arbete efter avslutad examen.

Vill du veta mer om Västerås Yrkeshögskola, kontakta gärna enhetschef Ellinor Johansson, ellinor.johansson@vasteras.se

Nyhetsbild

Publicerad 2017-02-08 09.11

Senast ändrad 2017-02-08 10.12