Logotyp
Visa sökformulär

Trädfällning vid Öster Mälarstrands allé

Vecka 22 kommer vi att fälla skogsekarna vid Öster Mälarstrands allé. Träden fälls för att ge plats till nya bostäder. Trädfällningen beräknas ta cirka tre dagar och vägen kommer bitvis att spärras av.

Nya träd kommer att planteras på den norra sidan när byggnationen är klar och på den södra sidan ges plats för en belyst gång- och cykelväg. Stammarna från skogsekarna tar vi hand om. De kommer att användas till faunadepåer dels vid Björnön och dels vid Viksäng.

Är du intresserad och har funderingar är du välkommen att höra av dig till Frida Nordlundh, landskapsarkitekt, teknik- och fastighetskontoret, telefon 021-39 16 98, frida.nordlundh@vasteras.se

Vad är en faunadepå?

En faunadepå kan se ut på många olika sätt, en stock, en hög med kvistar och grenar eller en konstgjord högstubbe. Faunadepån är ett helt litet universum av små livsrum för många arter. Det murknande materialet utgör både mat och husrum för många insekter och deras larver. Många insekter är för sin överlevnad beroende av att det finns multnande ved. Insekterna kommer och utnyttjar veden som föda och bidrar till mångfalden. En faunadepå kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar även fågellivet.


Publicerad 2017-05-18 07.43

Senast ändrad 2017-05-18 07.43