Logotyp
Visa sökformulär

Akut hjälp

Västerås stad kan ge dig stöd om du behöver akut social hjälp. Du kan alltid få hjälp, oavsett om det är dagtid, nattetid eller helg.

Vid akuta ärenden ring polisens växel, telefon 114 14.

Om du behöver akut hjälp

Socialjour och socialkontor

Du kan alltid få akut social hjälp i Västerås. På kontorstid kontaktar du socialkontoret Mottagning individ och familj, övrig tid socialjouren. Det kan vara akuta ingripanden på grund av barn som far illa, missbruk eller psykisk sjukdom. Men det kan också handla om att du vill ha information, stöd och service.

Läs mer om socialjouren

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd. För att ansöka kontaktar du socialkontor ekonomi.

Läs mer om ekonomiskt bistånd

Du hittar kontaktinformation längre ner på sidan


Mottagningar för akuta psykiska problem

Västmanlands psykiatriska akutmottagning, telefon 021-17 37 15.  Telefontid dygnet runt

Läs mer om mottagningar för akuta psykiska problem


Kvinnojour och mansjour

Västerås stad har ett Kvinnocentrum som tar emot kvinnor som utsätts för våld. Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Västmanlands län har även ett kriscentrum för män som upplever en kris i relationen med sin partner eller sina barn.

Kvinnocentrum: telefon 021-39 37 10

Kvinnojouren: 021-12 67 80, 021-12 67 60

Tjejjouren: 021-12 70 10

Arosdöttrarna, tjej- och kvinnoskydd: 070-473 33 75

Kvinnojouren KAK: 0221-244 90

Terrafem, flerspråkig jourtelefon: 020-52 10 10

Kriscentrum för män i Västmanland: 021 - 41 03 08

Läs mer på sidan Våld och hot


Krishantering

När det handlar om en kris för hela samhället, till exempel vid naturkatastrofer och olyckor. Ring 113 13 om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott.

Klicka på länken nedan för mer information om hur Västerås stad arbetar förebyggande och vid krissituationer, samt vart du kan vända dig om något skulle hända.

Läs mer om hur Västerås stad arbetar förebyggande och vid krissituationer

Kontakta oss

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, eller via polisen telefon 114 14.

Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.00, fredag 16.30-01.00, lördag 15.00-01.00, söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagning Individ och familj via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, val 4.

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Stor militärövning i Västerås under september

    I september pågår en stor militär övning som påverkar Västerås trafik och framkomligheten på vägarna i vårt område. Övningen Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 20 år.

  • Familjejuridik för anhöriga

    Nu kan du som vårdar eller hjälper en närstående få mer kunskap om de vanligaste frågorna inom familjejuridiken. Kanske funderar du på saker som arv och testamente men det blir inte riktigt av att ta reda på vad som gäller. Du kan ändra på det genom att anmäla dig till en kunskapsserie med två träff...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?