Logotyp
Visa sökformulär

Akut hjälp

Västerås stad kan ge dig stöd om du behöver akut social hjälp. Du kan alltid få hjälp, oavsett om det är dagtid, nattetid eller helg.

Vid akuta ärenden ring polisens växel, telefon 114 14.

Om du behöver akut hjälp

Socialjour och socialkontor

Du kan alltid få akut social hjälp i Västerås. På kontorstid kontaktar du socialkontoret Mottagning individ och familj, övrig tid socialjouren. Det kan vara akuta ingripanden på grund av barn som far illa, missbruk eller psykisk sjukdom. Men det kan också handla om att du vill ha information, stöd och service.

Läs mer om socialjouren

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd. För att ansöka kontaktar du socialkontor ekonomi.

Läs mer om ekonomiskt bistånd

Du hittar kontaktinformation längre ner på sidan


Mottagningar för akuta psykiska problem

Västmanlands psykiatriska akutmottagning, telefon 021-17 37 15.  Telefontid dygnet runt

Läs mer om mottagningar för akuta psykiska problem


Kvinnojour och mansjour

Västerås stad har ett Kvinnocentrum som tar emot kvinnor som utsätts för våld. Det finns också flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Västmanlands län har även ett kriscentrum för män som upplever en kris i relationen med sin partner eller sina barn.

Kvinnocentrum: telefon 021-39 37 10

Kvinnojouren: 021-12 67 80, 021-12 67 60

Tjejjouren: 021-12 70 10

Arosdöttrarna, tjej- och kvinnoskydd: 070-473 33 75

Kvinnojouren KAK: 0221-244 90

Terrafem, flerspråkig jourtelefon: 020-52 10 10

Kriscentrum för män i Västmanland: 021 - 41 03 08

Läs mer på sidan Våld och hot


Krishantering

När det handlar om en kris för hela samhället, till exempel vid naturkatastrofer och olyckor. Ring 113 13 om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott.

Klicka på länken nedan för mer information om hur Västerås stad arbetar förebyggande och vid krissituationer, samt vart du kan vända dig om något skulle hända.

Läs mer om hur Västerås stad arbetar förebyggande och vid krissituationer

Kontakta oss

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, eller via polisen telefon 114 14.

Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.00, fredag 16.30-01.00, lördag 15.00-01.00, söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagning Individ och familj via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, val 4.

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Socialkontor ekonomi

Du kan få råd, stöd och bistånd vid ekonomiska svårigheter

Besöksadress: Stora gatan 58

Postadress: Västerås stad Socialkontor ekonomi 721 87 Västerås

Telefon: 021- 39 37 68, måndag - fredag 8.00-12.00, vid nya ärenden.  Vid frågor som rör ditt ärende kontakta din handläggare.

Det här händer i Västerås

 • Gruppbehandling för spelproblem

  Börjar spelandet få negativa följder för dig t.ex. med skuldsättning? Mår du sämre och hamnar i konflikter om ditt spelande med personer som står dig nära? Det finns hjälp!

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

 • Kurs i återfallsprevention i september

  Vi vänder oss till Dig som missbrukat alkohol eller droger och idag har en kortare eller längre tids nykterhet/drogfrihet som Du vill ha hjälp att behålla. Vi erbjuder en kostnadsfri kurs som ökar Din...

Nytt i Västerås

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?