Logotyp
Visa sökformulär

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få meningsfull sysselsättning på en dagverksamhet. 

Om daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet kan likna ett vanligt arbete. Du kan till exempel få servera på ett café eller arbeta på ett kontor. Det kan också vara någon annan sysselsättning som du tycker känns meningsfull, som att måla eller spela teater. Din dagliga verksamhet utgår alltid från dina förutsättningar, behov och önskemål.

För vem?

För dig som är i arbetsför ålder och har vissa funktionsnedsättningar. Du som ansöker måste omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ha någon av dessa funktionsnedsättningar:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
 • hjärnskada i vuxen ålder

Du ska vara i arbetsför ålder, sakna anställning och inte heller utbilda dig. Du måste också bedömas ha behov av denna form av stöd. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Sysselsättning innebär att du får komma till en verksamhet där kommunen erbjuder olika aktiviteter. Det kan vara att du får delta i sociala aktiviteter för att träna olika funktioner som behövs i vardagen. Det finns olika aktiviteter där du får jobba själv eller i grupp. Du är med och planerar innehållet i din sysselsättning. Det finns möjligheter för den som önskar att ha sin sysselsättning på ett företag. Du har en handledare som ger dig det stöd du behöver.

För vem?

Verksamheten riktar sig till dig som har neuropsykiatriska eller varaktiga psykiska funktionsnedsättningar och som inte får stöd till meningsfull sysselsättning från annat håll.

Så här gör du

Så här gör du för att ansöka

Om du vill få sysselsättning eller plats i en daglig verksamhet ska du ansöka om det hos Västerås stads biståndshandläggare.

Ring biståndshandläggaren på telefon 021-39 27 25. Om du har en god man eller förvaltare kan den personen göra det åt dig.

Handläggaren pratar med dig eller din kontaktperson och tar reda på vad du har för behov och önskemål.

Du får ett skriftligt beslut.

Om du blir beviljad daglig verksamhet:

 • Du kan själv påverka vad du vill göra på din dagliga verksamhet, genom att välja bland de leverantörer som finns i Västerås. Det finns en koordinator som kan hjälpa dig och berätta om de olika verksamheterna och vad du kan göra där. Hon heter Anna Parnfelt. Du når henne via Kontaktcenter.
 • Om du vill byta leverantör av daglig verksamhet kan koordinatorn hjälpa dig med det också.

Leverantörer i Västerås

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Fakta och information från Västerås stad Vård och Omsorg

  Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring en av våra verksamheter vill vi förklara hur vi arbetar med kvalitetssäkring inom vård och omsorg samt vad som gäller kring sekretessen inom vårt verksamhetsområde.

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?