Logotyp
Visa sökformulär

Psykisk funktionsnedsättning

Alla kan få psykiska besvär. Om den psykiska ohälsan är långvarig eller omfattande och hindrar dig från att leva ett ”vanligt” liv, kan den klassas som en funktionsnedsättning.

Vilket stöd kan jag få?

Boendestöd

Boendestöd innebär att du får stöd i hemmet för att klara av praktiska vardagssysslor. Det innebär att en boendestödjare kommer till dig regelbundet och stöttar dig till exempel när du ska diska, städa, laga mat, betala räkningar och så vidare. Syftet med stödet är att du ska bli mer självständig i din vardag.

Länk till mer information om boendestöd

Öppen verksamhet, träffpunkter

På träffpunkter kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Det kan vara ett bra sätt att bryta eller undvika isolering. Du behöver inget biståndsbeslut för att gå dit.

Länk till mer information om träffpunkterna

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig i kontakten med kommunen, myndigheterna och vården, samt samordna de hjälpinsatser du får. Ombudet kan också fungera som samtalsstöd och ge dig information om ekonomi, hälsa eller sysselsättning. För att få ett personligt ombud ska du ha fyllt 18 år.

Länk till mer information om personligt ombud

Sysselsättning och arbetsförberedande rehabilitering 

Sysselsättning i form av arbetsrehabilitering och praktik innebär att du får vara på ett företag eller en speciell verksamhet som kommunen anordnar, och öva på att vara i ett sammanhang som liknar vanligt arbete. Där får du träna på olika sociala aktiviteter eller funktioner som behövs i arbetslivet. Det finns både aktiviteter där du får jobba själv och där du får jobba i grupp. Du har en handledare som hjälper dig.

Sysselsättning och arbetsförberedande rehabilitering är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Du ansöker hos Västerås stads biståndshandläggare.

Stöd och service enligt LSS

Utöver dessa stödinsatser kan du även ha rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer om det på sidan Stöd och service enligt LSS

För vem

Vem kan få?

Du kan få stöd och hjälp om du har en psykisk funktionsnedsättning.

Som psykisk funktionsnedsättning räknas det om:

  • du har psykiska besvär som gör det väldigt svårt att utföra aktiviteter på viktiga livsområden
  • dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Ett psykiskt funktionshinder varierar ofta över tiden. En person med psykiskt funktionshinder kan därför periodvis fungera som andra, men ibland ha stora svårigheter i vardagslivet.

Även om dina psykiska besvär inte medför en funktionsnedsättning har du förstås rätt att få vård och stöd.

Läs mer på sidan Psykisk ohälsa

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Västerås är Sveriges eHälsokommun 2017

    Utmärkelsen delades ut på Vitalis-mässans invigning i Göteborg den 25 april. Den delas ut till en kommun som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

  • Har du en förälder med demenssjukdom?

    Alla som har varit i den situationen vet hur svårt det är och hur tungt det känns. Nu startar en kunskapscirkel om demens på Anhörigcentrum i Västerås. Gruppen träffas vid tre tillfällen och det finns några platser kvar. Kan det här vara något för dig?

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?