Logotyp
Visa sökformulär

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ibland kan det behövas hjälpmedel och bostadsanpassning för att du ska kunna bo kvar hemma. Din vårdcentral kan hjälpa dig med hjälpmedel. Bidrag för bostadsanpassning söker du hos Västerås stad.

Om hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Hjälpmedel finns på hjälpmedelscentrum. Går att prova eller hyra kortare tid. Behöver du hjälpmedel kan du vända dig till din vårdcentral och arbetsterapeuten där.

Läs mer på Hjälpmedelscentrums webbplatslänk till annan webbplats

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Du kan få bidrag för all anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv i hemmet, förutsatt att det finns ett direkt samband mellan åtgärden och din funktionsnedsättning. Du kan få bidrag för åtgärder både inomhus och utomhus.

Anpassningarna kan till exempel handla om att göra det lättare för dig att förflytta dig i bostaden, sköta hygienen, laga mat och äta eller ta dig in och ut ur bostaden.

Några exempel på vanliga bostadsanpassningar:

  • ta bort trösklar
  • göra dörröppningar bredare
  • förbättra duschmöjligheterna
  • installera så kallad spisvakt (timer som slår av spisen om du glömmer)
  • bygga ramper utomhus
  • installera automatiska dörröppnare.
rullator vid hus
För vem

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har, om behovet av anpassningar är långvarigt eller permanent. Du kan alltså inte få bidraget om du endast har en tillfällig funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig måste intyga att bostadsanpassningen är nödvändig. Du som är förälder eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning kan också söka bidraget.

För att få bostadsbidrag ska du bo permanent i bostaden som anpassningarna görs i. Det spelar ingen roll om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, en lägenhet, ett hus eller ett rum där du är inneboende. För att göra anpassningar i en hyresrätt krävs dock att fastighetsägaren godkänner åtgärden för att du ska kunna få bidraget. Bor du i bostadsrätt måste föreningen godkänna åtgärder som påverkar trapphus, fasader och så vidare.  

Så här gör du

Hur går det till att ansöka?

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag från Västerås stad. Använd blanketten för ansökan om bostadsanpassning. Se nedan under relaterade dokument. Du kan också ringa och beställa blanketten från Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25, så får du den hemskickad.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med ett intyg om att du har funktionsnedsättning som kräver anpassningar av bostaden . Detta ska vara utfärdat av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

När din ansökan kommer in inleder handläggarna i Västerås stad en utredning. Om de bedömer att du har rätt till bidraget måste du få fastighetsägarens medgivande. Först när du har fått ett medgivande kan handläggarna göra klart utredningen och fatta beslut om att ge dig bostadsanpassningsbidrag.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Utredningar och beslut om bostadsanpassningsbidrag hanteras av handläggare på Västerås stads fastighetskontor.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?