Logotyp
Visa sökformulär

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning och som har svårt att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Om färdtjänst

Färdtjänst gäller för resor inom Västerås kommun. Resorna samordnas med andra färdtjänstresenärer vilket innebär att du kanske inte alltid åker den närmaste vägen till resmålet. Observera att du inte kan använda färdtjänst för sjuk- och behandlingsresor eller till resor som betalas av någon annan. Sjukresor beställer du via Landstingets beställningscentral, telefon 020-21 21 21.


Person i rullstol körs in i en färdtjänstbuss
För vem

Vem kan få?

För att ha rätt till färdtjänst ska du

  • Vara folkbokförd i Västerås kommun 
  • Ha en funktionsnedsättning som bedöms vara varaktig i minst tre månader 
  • Ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

För att ha rätt till riksfärdtjänst, det vill säga resa med färdtjänst från en kommun till en annan inom Sverige, ska du

  • Vara folkbokförd i Västerås kommun 
  • Ha en funktionsnedsättning som bedöms bestå i mer än sex månader 
  • Ha en varaktig funktionsnedsättning som kräver detta kostsamma sätt att resa på 
  • Ändamålet med resan vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
Så här gör du

Hur går det till?

Du skickar in din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst till Västerås stad, tekniska kontoret. Du kan inte lämna ansökan via internet eftersom vi behöver träffa dig.

Handläggaren kontaktar dig för utredning om du har rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst. Ibland behöver vi få in ett läkarintyg från dig.

Vi börjar utredningen inom tre veckor efter att vi fått in alla handlingar från dig.Du ansöker om riksfärdtjänst på en särskild blankett inför varje resa. Blanketten ska vara inlämnad senast tre veckor före avresedatum. Inför storhelger ska ansökan lämnas in senast sex veckor före avresedatum. 

Avgift för färdtjänst

Du betalar 40 kronor per enkel resa inom Västerås kommun. Medresenären betalar samma avgift.  

Vid resor med riksfärdtjänst betalar du en egenavgift som utgår från vad den normala resekostnaden är för resa med tåg i andra klass. Medresenären betalar samma avgift.

Ring och beställ din resa på 020- 63 64 60.

Servicedeklaration

Vi börjar utredningen inom tre veckor efter att vi fått in alla handlingar från dig. Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst utgår från ditt funktionshinder och tillgänglighet av allmänna kommunikationsmedel.

Kontakt

Kontakta oss

Ingen giltig användare vald.

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?