Logotyp
Visa sökformulär

Våld och hot

Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Västerås stad kan ge dig stöd om du själv blir utsatt eller om du misstänker att någon annan far illa.

Vilket stöd kan jag få?

Vi som jobbar med människor som blivit utsatta för våld eller hot vet att vem som helst kan drabbas. Vi träffar människor med olika bakgrunder och olika sexuell läggning, med olika religioner och i alla åldrar. Det är kvinnor, män och barn från alla delar av vår stad.

Om du är utsatt är det viktigt att du vet att du inte är ensam. Vi finns här för att ge dig råd och stöd och ser till att du alltid blir bemött med respekt och empati.

 

Akut hjälp

Inom Socialtjänsten hjälper vi den som är utsatt för våld eller hot. Det kan till exempel handla om skyddat boende och kontakterna med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs. Du kan ringa oss och prata förutsättningslöst. Du kan vara anonym och vi arbetar under sekretess.

Du når oss under kontorstid på telefon 021- 39 00 00, knappval 4 (socialtjänst).

På kvällar, nätter och helger finns socialjouren, telefon 021- 39 20 66. Om du inte når jouren kan du få hjälp hos polisen på telefon 114 14.

Om du befinner dig i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa 112 till SOS Alarm.

 

Anmälan om barn som far illa

Om du är orolig att att ett barn eller ungdom far illa ska du anmäla det till det socialkontoret Mottagning individ och familj. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt. Vi gör då en bedömning om vi ska gå vidare och göra en utredning. Det är därför bra att tänka på att våga anmäla även om du är osäker, vi går bara vidare om det finns anledning till oro.  

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa på något sätt.

Läs mer om anmälan om barn som far illa

Är du barn eller ungdom och utsatt för våld eller hot?

Du som är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. I en del familjer finns det våld och hot. Det är ganska vanligt, man räknar med att det finns tre utsatta barn i varje skolklass i genomsnitt. Det kan vara så att du själv blir slagen eller hotad, men det kan också vara så att någon av dina föräldrar blir slagen eller ditt syskon och du har sett eller hört det. Dina föräldrar kan få hjälp att få det att fungera bättre i sina liv.

Via den länken kommer du till en sida där vi har samlat information om hur du kan göra för att få hjälp: Läs mer på sidan Stöd till barn och ungdom.

 

Centrum mot våld i nära relationer

Om du behöver råd och stöd för att hantera din situation finns Centrum mot våld i nära relationer. Här kan du som är, eller har varit, utsatt för våld i en nära relation få stöd för att ta dig ur din situation.

Du som själv har utsatt din partner eller barn för våld eller hot, eller känner att du är i riskzonen och lätt blir aggressiv när ni blir osams, kan också få hjälp hos Centrum mot våld.


Centrum mot våld - för dig som är utsatt för hot och våld

Våld kan betyda många saker. Det kan till exempel vara så att du har en partner eller släkting som kontrollerar vad du gör och vilka du pratar med. Det kan vara så att du inte får bestämma över dina pengar eller din tid. Du kan ha blivit slagen eller hotad eller är förföljd av en före detta partner eller släkting.

Vi erbjuder dig som är över 18 år råd och stöd, både akut och långsiktigt. Hos oss kan du få samtala, enskilt eller i grupp, för att hantera det du varit med om. Vi kan ge dig stöd i en eventuell rättsprocess och vi kan hjälpa dig till hemligt boende. Vi hjälper dig också med hot- och riskbedömningar av din situation.

Ring oss på telefon 021- 39 37 10.
Vi har telefontid på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar klockan 8-16. På tisdagar är telefonen öppen klockan 13-16.

Vi svarar när vi har möjlighet men du kan alltid tala in ett meddelande. Vi ringer tillbaka så snart vi kan. Du kan också skicka e-post till cmv.kvinna@vasteras.se

 
Centrum mot våld - för dig som hotat eller skadat en närstående

Om du har svårt att kontrollera dina känslor i nära relationer kan du få hjälp och stöd. Många gånger växer problemen efter hand tills de är så stora att de känns omöjliga att hantera, därför är det viktigt att söka hjälp.

Det kan handla om att du upplever en kris i relationen med din partner eller en släkting, och är orolig för hur du kommer att agera. Du kanske har slagit eller hotat en närstående. Du kan uppleva att du har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Det kan också handla om att du upplever att släktingar försöker kontrollera eller styra dig på ett sätt du inte vill.

Vi erbjuder dig som är över 18 år råd och stöd, både akut och långsiktigt. Hos oss kan du få samtala, enskilt eller i grupp och vi ger dig råd och stöd för att komma ur din situation.  

Ring oss på telefon 021-39 11 19 eller 021-39 11 51 eller skicka e-post till cmv.man@vasteras.se

 

Kvinnojourer och andra organisationer

Det finns flera organisationer och föreningar som kan ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Det viktigaste är att du söker hjälp och att du vänder dig någon som du känner dig trygg med. Om du tar kontakt kan du får hjälp att hitta vidare till rätt stöd för dig.

Föreningen Kvinnohuset i Västerås finns till för dig som behöver någon att prata med eller som misstänker att någon i din närhet far illa. Läs mer på Kvinnohusets webbplats.länk till annan webbplats

Tjejjouren Ronja är en del av Föreningen Kvinnohuset Västerås. De arbetar med att lyssna på och stötta tjejer som av olika
anledningar mår dåligt eller behöver hjälp med något i livet. Läs mer på tjejjourens webbplats.länk till annan webbplats

Föreningen IKKR, Internationell Kamp för Kvinnors Rättigheter, är en förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, tvångsäktenskap och barnäktenskap. Läs mer på IKKR:s webbplats.länk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen (telefon 020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Kvinnofridslinjens webbplats finns på många olika språk.

Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.  

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.  

Läs mer på kvinnofridslinjens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, eller via polisen telefon 114 14.

Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.00, fredag 16.30-01.00, lördag 15.00-01.00, söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagning Individ och familj via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, val 4.

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?