Västerås har sju vänorter. Genom vänortsarbetet har många människor besökt och lärt känna varandra under åren.

Vänortsutbytena mellan länderna består i första hand av kontakter mellan kommunledningarna, kulturutbyten, sport- och idrottsevenemang samt ungdomsutbyte av skilda slag. Under senare år har vänortskontakterna präglats av erfarenhetsutbyte av utvecklingsfrågor som ingår i hela kommunens verksamhet.

Tack vare historiska och geografiska skäl är vänortsutbytet med de nordiska länderna väl utvecklat. Våra nordiska vänorter är:
  • Akureyri, Island
  • Lahtis, Finland
  • Randers, Danmark
  • Ålesund, Norge

De fyra nordiska städerna är alla vänorter med varandra. Kärnan i samarbetet är att främja internationell och kulturell förståelse och respekt över gränserna.

Inom de nordiska vänortssamarbetet finns dessa återkommande arrangemang: 

  • kontaktmöte för borgmästarna och verkställande direktörer
  • nordisk vänortsvecka för ungdomar (NOVU)
  • nordisk förskolekonferens

Våra utomnordiska vänorter är:

  • Banja Luka, Bosnien
  • Ceske Budejovice, Tjeckien
  • Kassel, Tyskland

I länklistan längst ner på sidan kan du läsa mer om våra vänorter. Du hittar också information om nordisk vänortsvecka för ungdomar (NOVU).

Fler samarbeten

Västmanlands kommunförbund, länsstyrelsen, landstinget, Västerås stad och ett flertal av länets övriga kommuner har utvecklat ett samarbete med Pärnu län i Estland.

Mälardalsrådet har tecknat ett samarbetsavtal med Lettland. Landstinget i Västmanland har tecknat ett samarbetsavtal med Gloucestershire i England.

Länsstyrelsen, Västmanlands kommunförbund och landstinget har lagt grunden för ett samarbete och erfarenhetsutbyte med kommuner i Nedre Schlesien i Polen.