Hälsoarbete

Sjukfrånvaron inom Västerås stad har stadigt minskat de senaste åren. Det gäller främst den långa sjukfrånvaron.

En av förklaringarna till detta är att staden bedriver ett aktivt och uthålligt arbete för att främja hälsa och motverka ohälsa.

Det betyder bland annat att våra medarbete kan erbjudas friskvårdspeng till aktiviteter efter arbetstid.  

Ökad trivsel

De medarbetarundersökningar som Västerås stad gjort visar att de som jobbar inom staden har blivit mer nöjda med sin arbetsgivare för varje år.

De flesta kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Västerås stad. Många är lika positiva när det gäller organisation, ledarskap, organisationsklimat, personlig arbetssituation/stress och kundorientering.  

En övervägande del av dem som jobbar inom Västerås stad har svarat att de tycker att kraven som ställs är tydliga och möjliga att leva upp till och att det finns en bra balans mellan arbete, familjeliv och fritid.  

Medarbetarundersökningen används för att kontinuerligt förbättra förhållandena inom de områden som får sämre siffror.