Bostads AB Mimer som bildades 1920 förvaltar cirka 11 500 lägenheter samt drygt 500 lokaler. Mimer har ett varierat bostadsbestånd och företagets fastigheter finns inom de flesta bostadsområden i Västerås samt i Skultuna. Totalt bor cirka 21 000 västeråsare i Mimers lägenheter. 
  • Anders Nordstrand, VD