Logotyp
Visa sökformulär

Bredband och IT

I Västerås är det det kommunala bolaget Mälarenergi som ansvarar för utbyggnaden av bredband.

Information om nedläggning av telestationer

Telia informerar på sin webbplats att telestationerna i Kungsåra, Lillhärad, Lövsta, Svanå, Ängsösund och Östanbro kommer att avvecklas den 30 november 2016.

Anledningen till avvecklingen är att delar av Telias gamla kopparnät inte längre lever upp till dagens krav på kapacitet och driftsäkerhet.

Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling via kopparnätet och ADSL försvinner. Alternativet som erbjuds är mobila tjänster från de olika operatörerna.

Telia har meddelat Västerås stad att de som nätägare inte kommer att gå ut med allmän information till drabbade hushåll. Detta är upp till varje operatör.

Är du osäker på om du berörs? Ta kontakt med din operatör för telefon och internet.

Du kan även läsa mer om nedläggningen av det gamla telenätet på Post- och telestyrelsens webbplats:

Post- och telestyrelsens webbplats om förändringar i tele- och bredbandsnäten.länk till annan webbplats

Telias webbplats om framtidens nät.länk till annan webbplats

Västerås stad har även en bredbandsstrategi som syftar till att bygga ut bredband till de delar av landsbygden som idag inte har tillgång till fiber.

För mer information om bredbandsutbyggnad, kontakta kommunens bredbandsstrateg.

bredband[a]vasteras.se

Mätningar av mobiltäckningen

Västerås stad har genomfört oberoende mätningar av mobiltäckningen inom kommunens gränser. Vanliga smartphones har utrustats med en app som mäter täckningen.

Vi hoppas och tror att detta blir en uppskattad service till alla kommuninvånare, besökare och turister som härmed kan skaffa sig en bild av hur mobiltäckningen är på olika platser i kommunen.

Uppgifterna används även när Västerås stad arbetar med strategier för utbyggnad av fibernätet.

Mätningarna är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G, 3G och 4G. 

Huvuddelen av mätningarna är genomförda under 2015 och kompletteringsmätningar har gjorts under februari 2016. Under 2016 fortsätter mätningarna.

Här hittar du täckningskartan.länk till annan webbplats

Hur genomfördes mätningarna?

Mätningarna har till största delen genomförts av Postnord som haft med sig mätutrustning i sina fordon under sina utkörningar av post och bud.
I centrala delarna av Västerås har stadens parkeringsövervakare haft med sig telefoner för att mäta täckningen.

Vad är kvar att mäta?

Det finns planer på att mäta täckningen på och omkring Västerås skärgårdsöar. Preliminärt sker detta under slutet av 2016 eller i början av 2017.

Dessutom kommer de nuvarande mätningar att kompletteras och uppdateras systematiskt kommande år.

Bra länkar

Bra länkar

Hjälpte informationen på denna sida dig?