Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplaner

Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas.

Här visar vi konkret på detaljnivå innehållet i tre olika projekt. Öster Mälarstrand, Resecentrum och Kopparlunden.

På den här sidan beskriver vi lite mer i detalj innehållet i tre större projekts detaljplaner. Projekten är Resecentrum, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

Söker du efter gällande detaljplaner?

Ska du söka bygglov och vill veta vad som står i detaljplanen där du ska bygga? Eller vill du ansöka om en ny eller ändrad detaljplan? Läs mer på sidan detaljplaner under Bygga, bo och miljö i länken här nere.

Detaljplan för Öster Mälarstrand

Arbetet med att omdana Öster Mälarstrand har pågått länge. Från att ha varit ett område med båtuppläggning och diverse verksamheter, har fler och fler bostäder i området fått växa fram, allt eftersom. Attraktiva och sjönära lägen har gjort det möjligt att till exempel ha båtplatser nära hemmet, i den östra delen. Nu pågår genomförande av den tredje etappen. Detaljplanen blev klar i maj 2015 och första byggstart planerades till hösten 2016. Vi har börjat planera för etapp 4.

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Öster Mälarstrands senaste delar

Nu byggs etapp tre och arbetet pågår med etapp fyra. Etapp tre kallas för Kajstaden. Vi kommit fram till området sydost om Kokpunkten och nordväst om Notuddsparken.

”Vi kallar etapp tre för Kajstaden. Kajen, Kraftverkshamnen och närheten till Kokpunkten är stadsdelens huvudtema. Kvarteren är stadslika, men uppbrutna för att släppa in ljus och för mer utsikt. Skalan är viktig för trivseln i gaturummen, därför blandas lite högre lameller med mindre punkthus. Vi kallar punkthusen för Kajstadens ädelstenar och de föreslås få lite extra omsorg i material och gestaltning.”

 • Området kommer att erbjuda cirka 700 lägenheter i tolv olika kvarter.
 • Byggnaderna ska göras så att det är god tillgänglighet till entréer, de offentliga rummen och till parkerna. Alla lägenheter kommer att vara tillgängliga med hiss.
 • Vi planerar för en förskola för cirka 70 barn.
 • Det planeras nya cykelvägar och trevliga promenadstråk både i området och längs med vattnet.
 • En större lekpark kommer att byggas i det gröna stråket.

Det är ett axplock av vad området kommer att innehålla. Vill du veta mer om hur området planeras, kan du läsa mer i detaljplanen i länken här nere.

Länk till sidan om detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 3, dp 1797.

Vi har påbörjat planarbetet för kommande etapper. Läs mer i följande länkar.

Länk till sidan om detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, dp 1842.

Länk till sidan om detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, dp 1843.

Länk till sidan om detaljplan för del av Västerås 1:128, Öster Mälarstrand, dp 1876.

Illustration som visar hur det kan se ut i den senaste etappen

Resecentrum

Det finns inga detaljplaner klara för projektet än. Vi har fått planuppdrag för att börja arbeta med en detaljplan för Resecentrum. Den beräknas vara klar i slutet av 2017.

Läs mer här om arbetet med den första detaljplanen för Resecentrum.

Kopparlunden

För Kopparlunden har vi tagit fram ett planprogram. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är nu ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.

Läs mer här om projektet Kopparlunden.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus om fler bostäder i Barkarö

  Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, dp 1867. Vi planerar för fler bostäder och möjligheten att ha handel i området. Du har möjlighet att st...

 • Möte om utveckling av Barkarö för fler bostäder

  Välkommen till möte om nytt planprogram för Barkarö-skogen, pp 36. Vi planerar för fler bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?