Logotyp
Visa sökformulär

Bidrag, ekonomiskt stöd


Vilket ekonomiskt stöd kan föreningen få?

Det är olika nämnder som beslutar om stödet. Därför är det olika regler och ansökningsdatum för olika typer av förening och verksamhet. Läs noga om vad som gäller för just er.

1. Idrottsföreningar

Ansökan om föreningstöd för idrottsföreningen 2018
Ansökstiden för föreningsstöd 2017 har passerat. Ni är välkomna att ansöka om stöd för 2018 när den ansökningsperioden startar.

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er idrottsförening tillhöra riksidrottsförbundet och ha verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år. Ni ska också vara en godkänd förening av Västerås stad. 
Här kan ni ansöka om att bli en ny föreninglänk till annan webbplats

Om er idrottsförening söker stöd för kommande verksamhetsår måste ni göra det senast den 15 oktober. Har er förenings brutet verksamhetsår så söker ni stöd senast 1 mars.
Det är viktigt att ni tar del av riktlinjerna för föreningsstöd innan ansökan.

Riktlinjer för föreningsstöd till idrottsföreningarPDF
Grund för bedömning av föreningsstöd till idrottsföreningarPDF

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Det är nämnden för idrott och friluftsliv som stödjer idrottsföreningar. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi hur nyskapande och utvecklande er verksamhet är. Vi tittar också på hur stor er verksamhet är för barn- och ungdomar. Vi bedömer också hur medvetet er förening arbetar med alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor i barn- och ungdomsverksamheten samt hur ni arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och integrering.  

2. Kultur- och fritidsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av Västerås stad. Om ni vill söka stöd för kommande verksamhetsår måste ni göra det senast den 15 oktober. Det är viktigt att ni tar del av riktlinjerna för föreningsstöd innan ansökan.

Riktlinjer för föreningsstöd - kultur och fritidsföreningarPDF

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Det är kulturnämnden som stödjer fritids- och kulturföreningar. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi hur nyskapande och utvecklande er verksamhet är. Vi tittar också på hur stor er verksamhet är för barn- och ungdomar. Vi bedömer också hur medvetet er förening arbetar med alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor i barn- och ungdomsverksamheten samt hur ni arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och integrering.

3. Enskild kulturaktör

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ditt arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Ekonomiskt stöd till enskilda kulturaktörer finns för dig som har en verksamhet som inte är en ideell förening. Vi stödjer verksamhet som på ett bra sätt kompletterar kommunens egen verksamhet. Ansökan och redovisning gör du via e-formulären här ovanför. Fyll i ansökansformuläret senast en månad före projektets/arrangemangets start.

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till enskilda kulturaktörerPDF

4. Föreningar för personer med funktionsnedsättning

Klicka här för att ansöka om verksamhetsstöd för din förening för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av Västerås stad. Senast den 15 november måste du söka verksamhetsstöd för kommande år.

Riktlinjer för föreningsstöd - föreningar för personer med funktionedsättninglänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ger ekonomiskt stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättning. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi bland annat om er verksamhet riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar som har svårigheter att delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Din förening ska också arbeta med att förbättra målgruppens livsvillkor samt bevaka dess intressen.

5. Sociala föreningar

Klicka här för att ansöka om verksamhetsstöd till din sociala föreninglänk till annan webbplats

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av Västerås stad. Senast den 1 oktober måste din förening söka verksamhetsstöd för kommande år.

Riktlinjer för föreningsstöd - Sociala föreningarlänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstöd för din sociala föreninglänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa arrangemangs- eller projektstöd, social föreninglänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Individ- och familjenämnden ger ekonomiskt stöd till sociala föreningar med särskild inriktning. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi bland hur omfattande den utåtriktade stöd- och rådgivande verksamheten är, liksom den utåtriktade verksamheten. Vi bedömer också hur stor del av verksamheten som antingen riktar sig direkt till barn och ungdomar eller som indirekt verkar för barns och ungdomars bästa, hur ni samarbetar med andra föreningar samt hur ni arbetar med möten mellan olika kulturer.

6. Pensionärsföreningar

Klicka här för att ansöka om verksamhetsstöd för din pensionärsföreninglänk till annan webbplats

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av Västerås stad. Senast den 31 oktober måste din förening söka verksamhetsstöd för kommande år.

Riktlinjer för föreningsstöd - Pensionärsföreningarlänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstöd för er pensionärsföreninglänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för projekt eller enstaka arrangemang som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så bedömer vi det ekonomiska stödet

Äldrenämnden ger ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar. När vi ger ekonomiskt stöd bedömer vi bland annat om er verksamhet har en bred och utåtriktad programverksamhet, bedriver öppen verksamhet och verkar för att öka livskvaliteten för äldre med små resurser. Vi bedömer också i vilken utsträckning er förening bedriver uppsökande verksamhet och aktiviteter av folkhälsokaraktär samt motverkar isolering och social gemenskap.

För vem

Stipendier

Eldsjälsstipendium och Barn- och ungdomsledarstipendium

Varje år delar Västerås stad ut två eldsjälsstipendier på 10 000 kronor. Vi delar även ut två barn- och ungdomsledarstipendier på 10 000 kr. Både föreningar och privatpersoner kan nominerar en ledare som man vill uppmuntra.

Dessa kriterier gäller för båda stipendierna: 

 • Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott, kultur, fritid eller friluftsliv.
 • Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
 • Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
 • Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras)

Nomineringen till de olika stipendierna gör ni senast den 31 december.

Här är länken till e-formuläret för nominering till stipendiernalänk till annan webbplats


Elitidrottsstipendium

Västerås stad delar även ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt. Stipendiebeloppet är på 25 000 kronor och delas ut på Västerås Idrottsgala eller vid annat lämpligt tillfälle.

Här kan du läsa mer om elitidrottsstipendiet och hur er förening gör en ansökanPDF

Kontakt

Kontakta oss

Marlene Kaas

Strateg med ansvar för föreningsstöd till idrottsföreningar, handlingsplan idrott samt lotterifrågor.

Telefon: 021-39 19 81

Anne Lehnberg Halén

Enhetschef för Kulturstöd och arrangemang. Strateg med ansvar för kultur-, fritids- och sociala föreningar.

Telefon: 021-39 14 40

Monica Holm

Administrativ samordnare för föreningsstöd.

Telefon: 021-39 13 25

Det här händer i Västerås

 • SM i fallskärmshoppning

  Välkommen att uppleva SM i fallskärmshoppning! Fri entré, servering finns på platsen. Buss 22 går från centralen till Johannisberg. Eller varför inte en skön cykeltur? Välkomna!

 • Try it Sommar

  För elfte året i rad arrangeras Try it Sommar i Västerås. Under de två första veckorna i augusti kan alla mellan 10 och 15 år prova på olika idrotter och kulturaktiviteter. Förra året deltog nästan 1 ...

 • Try it Sommar

  För elfte året i rad arrangeras Try it Sommar i Västerås. Under de två första veckorna i augusti kan alla mellan 10 och 15 år prova på olika idrotter och kulturaktiviteter. Förra året deltog nästan 1 ...

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?