Logotyp
Visa sökformulär

Anslagstavla

På den här sidan kan du ta del av våra politiska tillkännagivanden. På sidan kallelser, handlingar och protokoll hittar du aktuella nämndhandlingar.

Länk till sidan Kallelser, handlingar och protokoll.

Vad är ett Tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett meddelande från oss till dig som invånare. Det kan till exempel vara inför kommunfullmäktigesammanträde för att du ska hinna ta del av frågorna som ska behandlas eller att det finns ett nytt, justerat protokoll, delegationsbeslut, föreskrifter eller kungörelse att ta del av.

Justerade protokoll

Protokollet skrivs under/justeras av en eller två andra förtroendevalda, för att säkerställa att allt i protokollet är korrekt. Efter justering av protokollet meddelar vi på den här sidan att det justerade protokollet finns att ta del av. Vi gör ett så kallat tillkännagivande. Du har då 21 dagar på dig att ta del av tillkännagivandet och göra en eventuell överklagan innan meddelandet tas bort och arbetet med fattade beslut fortsätter, besluten vinner laga kraft.

Läs mer om hur du gör en överklagan.
Kom i kontakt med oss för att ställa frågor.

Tillkännagivanden

Tillkännagivande:  Grundskolenämndens beredningsutskott  Protokoll  2018-01-16

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse  2018-01-12

 

Kungörelse:  Kommunfullmäktige  Ärendelista  2018-01-18

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse 

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden   Protokoll   2017-12-18

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse 

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse 

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott och friluftsliv   Protokoll   2017-12-19

 

Tillkännagivande:  Styrelsen för Konsult och Service  Protokoll  2017-12-08

 

Tillkännagivande:  Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Protokoll  2017-12-20

 

Tidigare tillkännagivanden

Tillkännagivande:  AU Byggnadsnämnden  Protokoll  2017-12-19

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2017-12-14

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse   2017-12-21

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2017-12-15

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden  Protokoll  2017-12-12

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2017-12-12

 

Tillkännagivande:  Individ- och familjenämnden  Protokoll, utan sekretess  2017-12-21

 

Tillkännagivande:  Kommunfullmäktige  Protokoll  2017-12-07

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2017-12-06

 

Tillkännagivande:  Miljö- och konsumentnämnden  Protokoll  2017-12-19