Visa sökformulär

Anslagstavla

På den här sidan kan du ta del av våra politiska tillkännagivanden. På sidan kallelser, handlingar och protokoll hittar du aktuella nämndhandlingar.

Länk till sidan Kallelser, handlingar och protokoll.

Vad är ett Tillkännagivande?

Ett tillkännagivande är ett meddelande från oss till dig som invånare. Det kan till exempel vara inför kommunfullmäktigesammanträde för att du ska hinna ta del av frågorna som ska behandlas. Eller att det finns ett nytt, justerat protokoll, delegationsbeslut, föreskrifter eller kungörelse att ta del av.

Justerade protokoll

Protokollet skrivs under/justeras av en eller två andra förtroendevalda, för att säkerställa att allt i protokollet är korrekt. Efter justering av protokollet meddelar vi på den här sidan att det justerade protokollet finns att ta del av. Vi gör ett så kallat tillkännagivande. Du har då 21 dagar på dig att ta del av tillkännagivandet och göra en eventuell överklagan innan meddelandet tas bort och arbetet med fattade beslut fortsätter, besluten vinner laga kraft.

Läs mer om hur du gör en överklagan.
Kom i kontakt med oss för att ställa frågor.

Trafikföreskrifter

Västerås lokala trafikföreskrifter hittar du i transportstyrelsens föreskriftsregister.

Sök i föreskriftsregistret på Transportstyrelsens egen webbplats.länk till annan webbplats

Tillkännagivanden

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll omedelbar justering  2018-06-20

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämnden  Protokoll  2018-06-12

 

Tillkännagivande:  Kommunfullmäktige  Protokoll  2018-06-07

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Underrättelse om granskning, detaljplan för del av fastigheterna Västerås 3:12, 3:17, 3:69 och Malma 2:1, Finnslätten, dp 1877 

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2018-06-13

 

Tillkännagivande:  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Protokoll  2018-06-13

 

Tillkännagivande:  Samordningsförbundet Västerås  Protokoll  2018-06-15

 

Tillkännagivande:  Äldrenämnden  Protokoll  2018-06-18

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2018-06-05

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2018-06-14

 

Tillkännagivande:  Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Protokoll  2018-06-19

 

Tillkännagivande:  Miljö- och konsumentnämnden  Protokoll  2018-06-18

 

Tillkännagivande:  Skultuna kommundelsnämnd  Protokoll  2018-06-13

 

Tillkännagivande:  Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad  Protokoll  2018-06-12

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden arbetsutskott  Protokoll  2018-06-05

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämnden  Protokoll  2018-06-13

 

Tillkännagivande:  Förskolenämndens beredningsutskott  Protokoll  2018-05-30

 

Tillkännagivande:  Mälardalens brand- och räddningsförbund  Protokoll  2018-05-29

 

Tillkännagivande:  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  Protokoll  2018-06-13

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämnden  Protokoll  2018-06-12

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämndens arbetsutskott  Protokoll  2018-06-04

 

Tillkännagivande:  Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad  Protokoll  2018-06-05

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Underrättelse om granskning, detaljplan för Urberget 1 och del av Västerås 2:113, Pettersberg, dp 1874 

 

Tillkännagivande:  Västmanlandsmusiken  Protokoll  2018-05-29

 

Tillkännagivande:  Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg  Protokoll  2018-05-29

 

Kungörelse:  Byggnadsnämnden  Kungörelse om samråd, detaljplan för del av Björnen 4 och del av Västerås 4:91, Skallberget, dp 1859 

 

Tillkännagivande:  Nämnden för idrott och friluftslivs arbetsutskott  Protokoll  2018-06-05

 

Tillkännagivande:  Fastighetsnämnden  Protokoll  2018-05-17

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämndens arbetsutskott  Protokoll  2018-06-04

 

Tillkännagivande:  Nämnden för Idrott och friluftsliv  Protokoll  2018-05-22

 

Tillkännagivande:  Individ- och familjenämnden  Protokoll  2018-05-24

 

Tillkännagivande:  Grundskolenämndens beredningsutskott  Anslag  2018-05-29

 

Tillkännagivande:  Tekniska nämndens arbetsutskott  Protokoll  2018-03-13

 

Tillkännagivande:  Valnämnden  Protokoll  2018-05-15

 

Tillkännagivande:  Kulturnämnden  Protokoll  2018-05-24

 

Tillkännagivande:  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott  Protokoll  2018-05-31

 

Tillkännagivande:  Förskolenämnden  Protokoll  2018-05-25

 

Tillkännagivande:  Kommunstyrelsen  Protokoll  2018-05-23

 

Tillkännagivande:  Byggnadsnämnden  Protokoll  2018-05-30

 

Tillkännagivande:  Gemensam hjälpmedelsnämnd  Protokoll  2018-05-18