Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 168-184

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-10
Datum då anslag tas ner: 2022-11-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann