Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 318-344

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-22
Datum då anslag tas ner: 2019-12-14

Sekreterare: Birgitta Thedvall