Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-11
Datum då anslag tas ner: 2019-05-03

Sekreterare: Birgitta Thedvall