Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-01
Datum då anslag tas ner: 2019-02-23

Sekreterare: Birgitta Thedvall