Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-60

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-27
Datum då anslag tas ner: 2019-03-21

Sekreterare: Birgitta Thedvall