Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 61 - 95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-29
Datum då anslag tas ner: 2019-04-20

Sekreterare: Birgitta Thedvall