Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 101-138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-03
Datum då anslag tas ner: 2019-05-25

Sekreterare: Birgitta Thedvall