Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-175

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-29
Datum då anslag tas ner: 2019-06-20

Sekreterare: Birgitta Thedvall