Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 286-317

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-31
Datum då anslag tas ner: 2019-11-22

Sekreterare: Birgitta Thedvall