Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-31
Datum då anslag tas ner: 2020-02-22

Sekreterare: Birgitta Thedvall