Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-06
Datum då anslag tas ner: 2020-03-28

Sekreterare: Birgitta Thedvall