Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 76-110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-30
Datum då anslag tas ner: 2020-04-21

Sekreterare: Birgitta Thedvall