Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 111-142

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-08
Datum då anslag tas ner: 2020-05-30

Sekreterare: Birgitta Thedvall