Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 143-163

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-08
Datum då anslag tas ner: 2020-06-30

Sekreterare: Birgitta Thedvall