Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 164-188

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-05
Datum då anslag tas ner: 2020-10-27

Sekreterare: Birgitta Thedvall