Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 189-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-24
Datum då anslag tas ner: 2020-08-15

Sekreterare: Birgitta Thedvall