Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 231-264

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-29
Datum då anslag tas ner: 2020-10-21

Sekreterare: Birgitta Thedvall