Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 265-293

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-23
Datum då anslag tas ner: 2020-11-14

Sekreterare: Birgitta Thedvall