Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 294-323

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-23
Datum då anslag tas ner: 2020-12-15

Sekreterare: Birgitta Thedvall