Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 324-349

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-18
Datum då anslag tas ner: 2021-01-09

Sekreterare: Birgitta Thedvall