Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-01
Datum då anslag tas ner: 2021-02-23

Sekreterare: Birgitta Thedvall