Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 31-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-26
Datum då anslag tas ner: 2021-03-20

Sekreterare: Birgitta Thedvall