Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-09
Datum då anslag tas ner: 2021-03-31

Sekreterare: Birgitta Thedvall