Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 65-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-30
Datum då anslag tas ner: 2021-04-21

Sekreterare: Birgitta Thedvall