Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 92-122

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-04
Datum då anslag tas ner: 2021-05-26

Sekreterare: Birgitta Thedvall