Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 123-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-31
Datum då anslag tas ner: 2021-06-22

Sekreterare: Birgitta Thedvall