Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 156 - 190

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-23
Datum då anslag tas ner: 2021-07-15

Sekreterare: Birgitta Thedvall