Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 191 - 195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-07-06
Datum då anslag tas ner: 2021-07-28

Sekreterare: Anton Johansson