Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 235-269

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-27
Datum då anslag tas ner: 2021-10-19

Sekreterare: Birgitta Thedvall