Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 270-297

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-22
Datum då anslag tas ner: 2021-11-13

Sekreterare: Birgitta Thedvall