Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 298-324

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-30
Datum då anslag tas ner: 2021-12-22

Sekreterare: Birgitta Thedvall