Tillkännagivande

Organ: Äldrenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 325-353

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-17
Datum då anslag tas ner: 2022-01-08

Sekreterare: Birgitta Thedvall